Billingsova ovulačná metóda

NEWS:

Naše stránky boli rozšírené o 2 nové sekcie:

Knižné publikácie
a
multimediálna časť s prezentáciami: CD-ROM
 VENUJTE 2%
 
Centrum v Poprade
Požehnanie Atlasu BOM
 
Rozhovor

Záznam z Rádia Vatikán
 


John Billings zomrel 1.4. 2007

  50.výročie
Billingsovej ovulačnej metódy
- jubilejná medzinárodná konferencia v AustráliiCentrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku

Centrum pre prirodzené počatie
MUDr. Peter Lauko a MUDr. Zuzana Lauková