Za  Johnom J. Billingsom

 

Pri ostatnom stretnutí s manželmi Billigsovcami roku 2000 v Ríme na Jubileu univerzít predniesol John príbeh Božej Prozreteľnosti s ním. Bolo to jednak krásne vyznanie lásky k  žene, s ktorou žil v manželstve vtedy už 57 rokov a ocenenie jej pomoci, ale aj akýsi „pracovný životopis“ začiatkov, vývoja a overenia ich ovulačnej metódy.

John Billings, priekopník prirodzenej regulácie počatia sa narodil 5. 3. 1918 v austrálskom Melbourne, vyštudoval medicínu a stal sa neurológom. Roku 1943 sa oženil s detskou lekárkou Evelyn Thomasovou, s ktorou mal  deväť detí a desiate si osvojili.

 

Roku 1953 ho pozval kňaz Maurice Catarinich do Centra pre pastoráciu manželov, aby pomáhal zopár mesiacov, kým si nezabezpečia stáleho lekára. Už vtedy však spozoroval významný rozdiel v prežívaní manželstva medzi pármi používajúcimi prirodzenú reguláciu počatia a tými, ktoré zavrhli dar plodnosti cez antikoncepciu. Vlastne mnoho rokov predtým, než Pavol VI. vydal Humanae vitae, bol presvedčený, že katolícka Cirkev antikoncepciu  nikdy neschváli. S týmto Svätým Otcom sa na súkromnej audiencii stretli až roku 1976, kedy mu za túto jeho encykliku, pre ktorú si veľmi vytrpel, poďakovali.

 

Roku 1980 v Ríme aktívne spolu s Lyn pracovali na Synode biskupov, zaoberajúcou sa úlohou modernej kresťanskej rodiny. Tam sa stretli s Jánom Pavlom II, ktorý ich aj v ďalších rokoch vždy s láskou privítal, opakovane im ďakoval za ich prácu a povzbudzoval ich v jej pokračovaní. Zúčastnili sa na mnohých zasadaniach Pápežskej rady pre rodinu, Pápežskej akadémii vied, Pápežskej akadémii pre život i mnohých medzinárodných konferencií o plánovaní počatia.

 

Prvá zmienka o ovulačnej metóde sa dostala na Slovensko roku 1976 a na jeseň 1983 MUDr. Štefan Horváth nadviazal s manželmi Billingsovcami osobný kontakt, ktorý vyústil neskôr do troch návštev našej krajiny, aby tu mohli prednášať mnohým záujemcom a položiť základy vyučovania aj v našej krajine cez hnutie Donum vitae.

 

Pri príležitosti 50. výročia začiatkov výskumu ovulačnej metódy roku 2003 v Melbourne Billingsovcom osobne vyjadril terajší poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik, prezident Donum vitae, vďaku slovenských lektorov a inštruktorov za výhodnosť ich metódy regulácie počatia, ktorá má v záhlaví tri vlastnosti: jednoduchá, prirodzená a spoľahlivá.

 

Dňa 4. 4. 2007 v melbournskej katedrále ho za nás všetkých odprevadil na večnosť Mons. Peter J. Elliot z Pápežskej rady pre rodinu. 

 

John, veľká vďaka a sľubujeme, že budeme pokračovať v Tvojej práci. Dovidenia v nebi.

 

 

MUDr. Zuzana Lauková, riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku