Požehnanie Atlasu BOM

  Na prevej septembrovej audiencii roku 1999, na sviatok sv. Egida, patróna Popradu,
a v deň Ústavy SR, ktorá sa síce dovoláva kresťanských tradícií, ale dovoľuje zabíjať
nenarodené deti, som vo Vatikáne v prítomnosti našich troch detí odovzdala do rúk
Jána Pavla II. Atlas Billingsovej ovulačnej metódy, na príprave ktorého som sa značne
podieľala, s venovaním :

  Drahý Svätý Otče,
s láskou a úctou Vám venujem tento slovenský preklad (prvý slovanský v strednej
a východnej Európe) a prosím o požehnanie a modlitby za našich inštrukorov
Billingsovej ovulačnej metódy.

  Svätý Otec požehnal príručku i prácu všetkých, ktorí takto pomáhajú ozdraviť rodiny
a prinavrátiť dôstojnosť žene.

  Požehnanie patrí aj tým matkám, ktoré sa naučia z tohoto atlasu tajomstvo o odovzdávaní
života a svojim dospievajúcim dcéram sa stanú prvými učiteľkami pravdy o tom, akú úžasnú
dôveru má Boh k človeku a akou veľkou slobodou ho obdaril, ak mu dal možnosť rozhodnúť
sa pre plodné objatie, alebo také, v ktorom nemožno počať.

  Nebude potom možné, ak žena vie určiť dni s prítomnosťou hlienu s plodnými znakmi
a oznámi ich manželovi a spolu (i v úvodnej spoločnej modlitbe) sa slobodne rozhodnú
dať sa k dispozícii Bohu, jemu nechať posledné slovo a rešpektovať jeho moc dať dušu,
čiže stvoriť nového človeka, aby takto počatým deťom nebolo dovolené sa narodiť.

  MUDr. Zuzana Lauková