ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

 

Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku

Sídlo                                                                                 

 

05801 Poprad, L.Svobodu 3782/67

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

 

 Občianske združenie podľa z. č.83/1990

 

 

3

7

7

9

1

7

5

3

/

 

 

 

 

 

Číslo účtu: 4310119400 / 3100FYZICKÉ OSOBY
Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov


OSTATNÍ
Cez daňové priznania z www.rozhodni.sk