Centrum pre prirodzené počatie

 

Poznanie plodnosti je veľmi dôležité aj pri úmysle dosiahnuť počatie. Ukazuje sa, že by to mal byť vlastne prvý krok, ktorý môže byť v mnohých prípadoch celkom úspešný, aj bez rôznych zložitých lekárskych vyšetrovaní a náročnej liečby.

 

Zriadili sme ho preto, aby sme pomohli manželským párom, ktorým sa nedarí dosiahnuť počatie dieťatka, zabezpečiť odbornú lekársku starostlivosť a pomoc, ktorá by bola mravne správna.

 

Manželia, ktorí sa riadia morálnym učením Cirkvi –  teda aj  inštrukciou Donum vitae kardinála Jozefa Ratzingera, terajšieho Svätého Otca Benedikta XVI, ktorú vydala Pápežská rada pre náuku viery ešte roku 1978, vedia, že nemôžu chcieť mať dieťa asistovanou reprodukciou.

 

Pretože je takých párov okolo 20% a mnohí z nich sú veriaci kresťania, snažíme sa im bezplatne pomôcť.

 

Našu činnosť sme predstavili v Rajeckých Tepliciach na VIII. konferencii Vyber si život: neplodnosť a jej riešenie jednak vo forme písomnej prednášky a jednak na worshope:

 

 

 

POMOC CENTRA PRE PRIRODZENÉ POČATIE PRI RIEŠENÍ NEPLODNOSTI

WORKSHOP