FILOZOFIA BOM
 • BOM a Humanae vitae
 • BOM a Desatoro
 •   VÝUČBA BOM
 • Pár slov na úvod (privítanie)
 • Evelyn L. Billingsová
 • Príbeh Božej prozreteľnosti
 • Vitajte na www.billings.sk

  Otvárame túto stránku pri príležitosti Jubilea zdravotníckych pracovníkov,
  ktoré slávime 11. 2. 2000.

  Dúfame, že osloví najmä kresťanských lekárov a zdravotné sestry, aby vedeli
  nielen doporučiť Billingsovu ovulačnú metódu, ale stali sa aj profesionálmi v jej výučbe.

  Túto stránku však ponúkame všetkým, ktorí chcú získať poznatky o zodpovednom
  rodičovstve, o dare plodnosti a o úcte k ľudskému životu od narodenia
  až po prirodzenú smrť.

  Billingsova ovulačná metóda je založená na zistení plodného a neplodného obdobia v menštruačnom
  cykle ženy a ponúka pravidlá, pomocou ktorých možno buď dosiahnuť, alebo sa vyhnúť počatiu
  dieťatka.

  Keďže tento biologický princíp pracuje v žene bez ohľadu na jej vzdelanie, rasu či náboženské
  presvedčenie,
  jeho zákonitosti môže využívať každá, ktorej záleží na vlastnom zdraví.

  Pri používaní jej pravidiel je veľmi dôležitá spolupráca muža, najmä na začiatku.
  Po pochopení princípu tejto metódy, ktoré zvyčajne trvá tri mesiace, to už ide oveľa ľahšie.
  Je veľmi jednoduchá a spoľahlivá.

  Muž si svoju plodnosť si zvyčajne veľmi chráni. Lásku k svojej žene najlepšie dokáže,
  ak rešpektuje aj jej plodnosť, a nežiada od nej, aby si ju dočasne alebo trvalo zničila.

  Ak obaja spolu vedome a slobodne sa rozhodnú využiť plodné objatie, v ktorom môžu počať,
  alebo neplodné objatie, v ktorom nemôžu dať nový život, výrazne sa zlepší ich vzájomný vzťah
  i rodinné ovzdušie.

  Prajeme si čo najväčší záujem a čo najlepšiu spoluprácu s Vami. Tešíme sa na akékoľvek
  pripomienky, ktoré budú viesť k čo najdokonalejšej výučbe a rozšíreniu tejto metódy,
  najmä medzi mladými ľuďmi pripravujúcimi sa na manželstvo a zodpovedné rodičovstvo.

  Oni sú nádejou i budúcnosťou Slovenska.