NEWS


50.výročie encykliky Humanae vitae. Kromeřiž 2018.

John Billings zomrel 1.4. 2007

50th Anniversary
of the Billings Method
International Jubilee Conference

 
50.vyročie
Billingsovej ovulačnej metódy
Otváranie Poradní pre zodpovedné rodičovstvo na Slovensku.Jubileum Univerzít Billingsovci v Ríme 2000: Žena dneška a jej identita

Dňa 8. septembra vo Svätom roku pri príležitosti Jubilea univerzitných učiteľov v Ríme bola na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca v Aule Gemelli na Biologickom inštitúte aj konferencia Žena dneška a jej identita: ženskosť, plodnosť a plodenie. Zorganizovala ju prof. Anna Capella (na obr. v popredí), gynekologička, členka Pápežskej akadémie pre život, autorka príručky o Billingsovej ovulačnej metóde Prirodzená cesta. Účastníkov konferencie prišiel privítať aj Mons. Elio Sgreccia, prefekt Pápežskej akadémie pre život (v rozhovore s Angelou de Malherbe z Paríža) a konferenciu otvoril Mons. Paolo Sardi, delegát Svätého Otca a prof. Sergio Zaninelli, rektor hostiteľskej univerzity.

Hlavnými prednášajúcimi boli prof. John Billings, prezident WOOMB (Svetovej organizácie Billingsovej ovulačnej metódy) a jeho manželka prof. Evelyn Billingsová, členka Pápežskej akadémie pre život, zaoberali sa víziou materstva po roku 2000 z hľadiska novej stratégie dôrazu ženskej dôstojnosti vzhľadom na poznanie a praktizovanie ich ovulačnej metódy. O päťročných skúsenostiach vo výučbe Billingsovej ovulačnej metódy v Číne prednášala Mária Marshellová z Austrálie (prvá zľava), ktorá má na starosti vzdelávanie lektorov a prof. Shao-Zhen Qian, klinický farmakológ Šhangajského inštitútu liečív Čínskej akadémie vied.

Na konferencii sme odovzdali slovenský preklad Atlasu Billigsovej ovulačnej metódy jej autorom spolu so správou o zakladaní a činnosti Poradní pre zodpovedné rodičovstvo na Slovensku.

Pani Evelyna Billingsová nám odovzdala poďakovanie za prípravu slovenského prekladu Atlasu ovulačnej metódy, v ktorom zároveň pozdravila jej učiteľov na Slovensku.

Zľava prof. James Brown, biochemik a endokrinológ, autor Dodatku 2 v Atlase, predniesol nové poznatky v oblasti hormonálnych bádaní ohľadom ženskej plodnosti, prof. Anna Capella so svojou spolupracujúcou MUDr. Paolou Pellicanovou prednášali, ako má učiť inštruktor o sexualite, láske a plodení. Gynekológ prof. Luis Jensen Acuňa z Katolíckej univerzity zo Santiaga v Chile prednášal o žene ako predstaviteľke civilizácie lásky z hľadiska antropologického chápania sexuality a plodenia, chirurg MUDr. Mounir Farag, riaditeľ Centra pre rodinu v Káhire, v Egypte prednášal o skúsenostiach v rozširovaní Billingsovej ovulačnej metódy medzi Arabmi, pani Angela de Malherbe z Paríža, autorka francúzskeho prekladu Atlasu a Mário Živkovič zo Záhrebu, hlavný koordinátor výučby BOM v Chorvátsku. Mimo uvedených prednášajúcich boli aj ďalší významní, napríklad prof. Angello Serra, genetik z hostiteľskej univerzity, prof. Giuseppina Pompová, gynekologička z Centra pre štúdium a potvrdenie prirodzených metód plánovania rodičovstva z Ríma mala výbornú prednášku o význame "prirodzenej cesty" pri ochrane plodnosti z diagnosticko-preventívnych a liečebných aspektov.

Dňa 9. septembra sme sa zúčastnili na zvláštnej audiencii pri príležitosti Jubilea univerzitných učiteľov, mala vynikajúci program vrcholiaci príhovorom Svätého Otca, ktorý aj 10. septembra na slávnostnej svätej omši na Námestí sv. Petra - boli sme v jeho blízkosti vedľa oltára - nás všetkých vyzval odvážne sa angažovať v prospech dôstojnosti ľudskej osoby a jej ľudského a duchovného rastu. Zaželal nám, aby jubilejná púť bola podnetom pre našu pedagogickú činnosť, ktorá by napomáhala komplexnej výchove mladých ľudí, zameranej na Pravdu, a školy nech sú miestami získavania vedomostí, v ktorých si múdrosť buduje príbytok. Úžasný zážitok sme však mali najmä pri prechode štyroch Svätých brán za splnenia všetkých podmienok. Sme radi, že sme sa dožili slobody, ktorá nám to umožnila.

Spravy svetovej organizácie Billingsovej ovulačnej metódy (WOOMB) - 4.marec 2000

OSN - Urgentná antikoncepcia („ranná tableta po pohlavnom styku")

Americký federálny úrad pre potraviny a lieky schválil použitie termínu „ urgentná antikoncepcia („ranná tableta po pohlavnom styku")", ktorá môže byť použitá až do 72 hodín po sexuálnom spojení ako „bezpečná" cesta na „ zabránenie počatia". Táto inštitúcia tiež autorizovala tieto lieko ako značkové v predajnej sieti s označením „ urgentná antikoncepcia" Primárny účinok týchto tabliet proti počatiu spočíva v deštrukcii nového a samostatného ľudského plodu s jedinečným genetickým kódom, odlišným od matkinho a otcovho, ktorý však začal oplodnením ešte predtým, ako sa dieťa uhniezdnilo v matkinej maternici. Tieto aktivity uvedenej organizácie takto zabraňujú užívateľkám, aby sa oboznámili s tým, čo spôsobujú, lebo by ich to mohlo odradiť od takéhoto potratu. Pozorujeme, že propagátori urgentnej antikoncepcie („tablety po") ju označujú ako prevenciu proti počatiu, ako aj proti potratom. Museli by však najskôr poprieť známe biologické poznatky, ktoré sa týkajú vzniku ľudského života a ktoré sa učia na lekárskej fakulte. Až potom by mohli používať takúto dvojzmyselnosť, ktorá vyvoláva falošnú verejnú mienku o rozpore medzi potratom a morálnym vedomím u žien, ktoré užívajú tieto tablety. Tiež si myslíme, že široké používanie urgentnej antikoncepcie zvyšuje u žien bez ich vedomosti a súhlasu možnosť neplánovaného pohlavného styku, ktorého výsledkom je potrat. Pre tieto a iné príčiny vyzývame ženy, aby sa informovali o skutočných medicínskych a morálnych faktoch, ktoré sa týkajú tzv. „tabliet po pohlavnom styku". (Centrum pre prirodzené metódy plánovania rodičovstva, NFP, Washington)

FRANCÚZSKO - Bola spustená web stránka: Centre Billings France
Presvedčte sa!

NIESŤ POCHODEŇ - Láska pre život v 3. miléniu - Jubilejná Billingsova konferencia

Melbourne, Austrália - 7. až 9. apríl 2000 s následným kurzom pre pokročilých v dňoch 10.-13. apríla 2000 Hosť prednášateľ: Dr.R.L.Walley z Newfoundlanu z Kanady, zakladajúcim členom organizácie Starostlivosť o matku, ktorá sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o matky na celom svete. Prvý medzinárodný projekt tejto inštitúcie je Zdravie matiek Západnej Afriky a podporný projekt uskutočnený v Ghane (pozri ďalšie informácie o tejto organizácii v Buletine Centra pre výskum a potvrdenie ovulačnej metódy v Austrálii, Volume 26, č.3, september 1999). Ďalší hlavní prednášatelia sú: Dr. John a Evelyn Billingsovci, prof. Erik Odeblad, Dr. James Brown, arcibiskup Barry Hickey, Dr. Mary Walshová a Nicholas Tonti - Filippini, M.A., Viac informácií je na web stránke: Carrying the Torch: http://www.woomb.org/omrrca/conference.html

WORKSCHOPY V KANADE, jar 2000

Východná Kanada
Montreal, St. Edmund of Canterbury, Beaconsfield - workshop v sobotu 18.marca 2000 od 9.-12. hod., na tému „ Staň sa učiteľom - šíriteľom výhod Billingsovej metódy v svojom spoločenstve".
Seminár budú viesť skúsení lektori Billingsovej metódy.
Kontakt pre informácie:
Susan - fax 403 252 3929 alebo e-mail: fryerfam@cadvision.com

Kingston, Ontario
Workshop pre školenie miestych inštruktorov bude v júni 2000.
Informácie sú na web stránke:
Asociácia inštruktorov z Ontária: www.naturalfamilyplanning.on.ca

Západná Kanada
Calgary, Alberta - školenie pre začínajúcich inštruktorov 25.marca 2000: Víkend prirodzeného plánovania rodičovstva v Severnej Amerike.
Jednodňové školenie je pre inštruktorov, ktorých učil lektor cez zimu.
Téma: hodnotenie záznamov a osvojenie si druhej časti „Výučba Billingsovej ovulačnej metódy".
Kontakt: The Calgary Billings Centre
Tel/fax: (403) 252 3929 fryerfam@cadvision.com

Knihy a materiály WOOMB

Vydavateľstvo Life Cycle Books z Toronta v Kanade vydalo knihu „Billingsova metóda" od Dr.Evelyn Billingsovej a Anny Westmoreovej. Je tiež možné ju dostať v najbližšom Centre Billingsovej ovulačnej metódy. „Výučba Billingsovej ovulačnej metódy - 2.časť", brožúra Dr.Johna a Evelyn Billingsovcov bola vydaná Billingsovým centrom v USA, stojí 10 USD a možno ju kúpiť vo všetkých kníhkupectvách v USA. Viac informácií
e-mail Su Ek: sek@gw.stcdio.org
Je možné sa kontaktovať na hlavné austrálske centrum: e-mail : billings@ozemail.com.au

Nové linky:
Dojčenie: http://www.woomb.org/bom/breastfeeding.html
Záznamové tabuľky s legendou: http://www.woomb.org/bom/teaching/form1.html
Vzor záznamovej tabuľky: http://www.woomb.org/bom/teaching/form2.html
Fakty o plodnosti: http://www.woomb.org/bom/fertility.html

POPULÁCIA

Sekcia populácie, oddelenia pre ekonomické a sociálne informácie a politické analýzy OSN publikovala dáta z publikácie „Perspektívy svetovej populácie" z roku 1998. Dáta ukazujú, že populácia má pokles asi 10 krát rýchlejší ako bol rast za posledných 5 rokov. Index rastu populácie vo svete odhadnutý pre roky 1985-90 bol upravený na l,73%, zaobdobie 1990-95 v roku 1996 na 1,47% a v roku 1998 na 1,33%. Ak bude tento pokles indexu pokračovať asi 20 rokov, bude viac úmrtí ak narodení a pokles populácie bude pokračovať omnoho rýchlejšie ako nedávny vzostup. Aktuálny index plodnosti(počet narodených detí na ženu) je teraz 2,7, klesá od 3,38 v 1994 (za roky 1985-90),na 2,96 v 1996 (za roky 1990 - 95). Ak bude tento trend vo svete pokračovať, klesne tento index pod hodnotu 2,1 za viac ako 10 rokov. V novembri 1997, Sekcia pre populáciu zvolala schôdzu v OSN so svetovými demografmi. Všetci udávali rovnaké údaje. Plodnosť vo svete klesá vo všetkých regiónoch. Informácie na e-maile Roberta Sasoneho: rsassone@deltanet.com

Domácu stránku Billingsovej ovulačnej metódy: http://www.billings/centre.ab.ca v marci 1999 čítalo 311 000 užívateľov. Je to nárast o 32500 od apríla 1998, od februára 1997 vzrástol počet o 17000 a od toho istého mesiac 1996 o 11 000!

Web stránka: www.billingsmethod.com teraz nahradila prístup na hore uvedenú stránku. URL je ľahšie zapamätateľná.

NOVÁ KNIHA NAPÍSANÁ Dr. JOHN BILLINGSOM a Dr.EVELYN BILLINGSOVOU

Centrum pre výskum a potvrdenie ovulačnej metódy v Austrálii vydalo ich novú knihu s názvom „Výučba Billingsovej ovulačnej metódy - 2. časť: zmeny cyklu a reprodučné zdravie". Je to pokračovanie úspešnej brožúry Dr.E.L.Billingsovej „Výučba Billingsovej ovulačnej metódy: vzťah fyziologických zmien ženského reprodukčného cyklu s pozorovaním pocitov na vonkajších rodidlách" - je dostupná na stránke bc_701.htm tejto web stránky. Dr. Evelyn a John Billingsovci na obálke v uvode knihy o ženskom reprodukčnom zdraví hovoria: „Rešpektovať ženskú dôstojnosť znamená, že zdravie sa týka celého ženského organizmu.Čo sa týka ženského reprodukčného zdravia, znamená to, mať právo na primeranú lekársku starostlivosť, ktorá sa týka zachovania a obnovenia jej schopnosti počasť a porodiť dieťa, čo je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv ako povinnosť poskytovať „špeciálnu starostlivosť a pomoc v materstve". Teda všetky ženy by mali mať prístup k primeranej pôrodníckej a gynekologickej starostlivosti, v čom je obsiahnutá vhodná starostlivosť o dieťa v maternici a pomoc pri dojčení dieťaťa po narodení. Táto príručka je pripravená na pomoc inštruktorom Billingsovej ovulačnej metódy, aby „myslel na hormonálne hladiny", ktoré presne zodpovedajú pozorovaniam hlienu krčka maternice na vonkajších rodidlách. Sú tu príklady zmien od jednoduchých prípadov ku komplikovanejším, čo dáva možnosť skorej diagnostiky a liečby gynekologických porúch spôsobujúcich neplodnosť, ktorá má vzostupnú tendenciu na celom svete. Pochopenie základného obrazu neplodnosti v predovulačnej fáze cyklu a definovanie poovulačnej neplodnosti určením času ovulácie je skutočne účinná prirodzená metóda na oddialenie počatia. Určenie dňa najväčšej plodnosti môže byť použité ako primárna liečba zdanlivej neplodnosti".

Web stránka WOOMB.
Informácie
Billings Family Life Centre,
27, Alexandra Parade, Fitzroy North, Victoria, 3068 Australia.
Tel: (03) 9481 1722 Fax: +613 9482 4208 billings@ozemail.com.au
The Calgary Billings Centre, Canada::
phone/fax: (403) 252 3929 fryerfam@cadvision.com