Ako sa vyučuje poznanie plodnosti v TeenSTAR programe?

 

Príprava na životné povolanie, teda na manželstvo a rodičovstvo, alebo duchovný život, či život osamote má byť podľa FC vzdialená, bezprostredná a blízka.

 

Aj tu nám Cirkev pomáha svojimi usmerneniami. Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu vydala roku 1983 výchovné smernice O ľudskej láske a Pápežská rada pre rodinu vo svojom dokumente Ľudská sexualita: pravda a poslanie z roku 1995 ukazuje vo výchove k ľudskej láske rodičom a vychovávateľom celistvý spôsob, ako viesť svoje dieťa k čnosti čistoty. A jedno z usmernení je aj nebáť sa naučiť ho rozumieť biologickým zákonitostiam: na prahu dospievanie poznať cykly plodnosti, teda ovuláciu, a na prahu dospelosti získať vedomosti o regulácii počatia.

 

 

.

 

Chceme Vám demonštrovať malú vzorku autentických záznamov dievčat či žien, s ktorými sme mali možnosť pracovať i v TeenSTAR programe, či v našej Poradni pre zodpovedné rodičovstvo.

 

V TSP žiačka 6. triedy začína poznať svoje cykly plodnosti - teda zistiť ovuláciu, na začiatku dospievania. Učí sa vnímať pocit prítomnosti hlienu krčka maternice na vonkajších rodidlách - veľký pocit mokra označený zvýraznením značky a zbadá aj prítomnosť priehľadného, ťahavého hlienu. To je 36. deň v jej cykle, ktorý je posledným dńom takéhoto pozorovania. Následne zisťuje 12 dní pocitu sucha a dostáva na 49. deň menštruáciu. V tom veku mávala nepravidelné cykly a mnohé anovulačné. Dnes je z nej dospelá, zdravo sebavedomá mladá žena, ktorá sa ľahko orientuje vo svojej cyklickej plodnosti a neplodnosti.

 

16 r., zo strednej strojníckej školy dokáže rozlíšíť 2x obraz hlienu, ktorý nevedie k ovulácii, tá prichádza až na 30. Deň v sprievode ovulačnej bolesti. Menštráciu dostala o dva týždne s miernym predmenštruačným syndrómom.

 

V nasledujúcom cykle už v dňoch špinenia dokáže zistiť pocit vlhkosti na vonkajších rodidlách a i v následných 3 dňoch. Intermenštruačnému krvácaniu predchádza dlhšie špinenie s výrazným pocitom vlhkosti, ale ovulácia prichádza až okolo 56. dňa, po nej je 12-dňová luteálna fáza.

 

Dôležité je určiť posledný deň prítomnosti hlienu s plodnými znakmi, uvádzame dve možnosti vyhodnotenia jej zápisu. Pri používaní pravidla vrcholu to však musí byť jedoznačné, čo sa týka oddialenia, či dosiahnutia počatia.

 

 

Študentka obchodnej akadémie po viacerých pomerne pravidelných cykloch mala aj cyklus s oddialenou ovuláciou, v ňom bezprostredne po skutočnej menštruácii  mala niekoľko dní hormonálnej aktivity, ktorá však neviedla k ovulácii. Tá nastala až okolo 33. dňa, s následnou menštráciou po 45 dňoch.

 

Druhá časť tabuľky začína časťou záznamu cyklu študentky SPŠ, ktorá dokázala určiť prítomnosť hlienu krčka maternice, značenie je síce s otáznikom, ale v ďalšom následnom cykle do krvácania (K) nepozoruje žiaden taký hlien, taký istý však zisťuje až v závere tohto krvácania, ktoré v žiadnom prípade nemôže byť skutočnou menštráciou, tá prichádza následne po pozorovaní hlienu typu vaječného bielka za 11-12 (špinenie, M). Ďalší cyklus bol primeranej dĺžky, ovulačný.

 

Typický priebeh odialenia ovulácie s intermenštruačným krvácaním, od určenia vrcholu nastáva o 15 dní riadna menštruácia. Anovulačný cyklus trval 25 dní, ovulačný 32 dní.

 

 

V druhej časti tabuľky  je prvý cyklus ovulačný, nasleduje anovulačný s krvácaním, bez skutočnej menštruácie a ďalší je ovulačný.

 

V spolupráci s rehoľnou sestričkou Máriou, ktorá bola na misiách na Filipínach a veľmi jej záležalo na apoštoláte medzi rómskymi dievčatami v ich osade v Spišskom Štavniku, okolo 30 dievčat, ktoré prevažne chodili do osobitnej školy, sa dokázalo naučiť značiť a pochopiť menštruačné cykly, ktoré sú, samozrejme, rozdielne. Na to sa na hodinách veľmi tešievali, že si ich mohli porovnávať. To ich

motivovalo najviac – „ktorá kde má v cykle vajíčko“. Tadiaľto vedie cesta k zodpovednému rodičovstvu Rómov a Rómiek. Kto z nás im chce naozaj pomôcť?

 

 

Ak sa dievčatá naučia včas a správne vyhodnocovať svoje záznamy menštruačných cyklov,  ak sa stanú neskôr matkami, nebudú sa báť používať prirodzené metódy na reguláciu počatia, ani nebudú mať nejaké predsudky, že to nefunguje, lebo budú mať spoľahlivú skúsenosť z poznania svojej plodnosti a neplodnosti.

 

Ako to vyzerá pri plánovaní počatia v manželstve, ukážeme na niektorých tabuľkách. Isto to vždy nie sú jednoduché situácie, ale ak by tieto ženy už mali nejaké vedomosti a skúsenosti, nebolo by to „také ťažké“.

 

V časti záznamu, ktorý si mamička začala robiť na konci šestonedelia a vykazoval dovtedy veľa dní základného obrazu neplodnosti bez hlienu alebo s rovnakým, nemeniacim sa hlienom a postupným objavovaním sa možnej plodnosti, pri ktorej nedošlo k ovulácii, vidíme až 8 mesiacov po pôrode určený vrchol z otáznikom, ktorý tam však dala len pre istotu. Pamätám si, že menštruáciu, o ktorej som ju ubezpečovala, že príde o dva týždne, skutočne aj dostala, presne v piatok pred Turícami.

 

 

V nasledujúcom cykle pozorujeme značenie vrcholu ako X s otáznikom, ktorý tam vpísala dodatočne, lebo sa jej navrátila výrazná mokrosť na 3. deň a trvala 2 dni. Tam bol správne označený vrchol, ale pravidlá vrcholu neboli uplatňované zo strachu.

 

V druhej časti záznamu matka dvoch malých detí, ktorá odkladala ďalšie počatie zo skutočne závažných dôvodov len na istý čas, určovala v danom cykle vrchol len podľa veľkého množstva výraznej ťažnosti hlienu krčka maternice, a nie podľa pocitu na vonkajších rodidlách. V deň, ktorý označila ako 1. so žltou značkou, nevenovala pozornosť pocitu na vonkajších rodidlách, lebo „žiadny hlien nevidela a navyše cestovala niekoľko hodín autom“. V skutočnosti mala s manželom intímne spojenie 3. deň po vrchole, a preto to viedlo k počatiu. Bolo síce neplánované, ale prijaté s radosťou napriek istým ťažkostiam, ktoré budú musieť byť prekonané.

 

V dolnej časti tabuľky uvádzam jednu z častých príčin počatia. Ženy sú si zvyčajne vedomé nástupu plodnosti a „risknú“ intímny styk, ktorý býva dokonca neúplný, na druhý deň si zapíšu semennú tekutinu, o deň neskôr majú znaky vysokej plodnosti, ktorú následný deň, kedy pozorujú náhle sucho aj označia ako vrchol.

 

Poznanie plodnosti nám často pomôže odhaliť aj rôzne gynekologické choroby.

 

Žena vyše roka pozná ovulačnú metódu, máva ovulačné cykly, pomerne pravidelnej dĺžky, základný obraz neplodnosti je sucho a rovnaký, nemenný hlien. Náhle, bez akéhokoľvek iného príznaku, dochádza k špineniu, krvácaniu, končiacemu znova špinením. Pri gynekologickom vyšetrení aj ultrazvukom diagnostikovaný tumor. O týždeň je operovaná, vybratá cysta. Po nej vidíme spočiatku anovulačný priebeh, ktorý však v ďalších dňoch vedie k ovulácii.

 

 

 

 

V druhej časti cyklu je záznam ženy v premenopauze. Hoci pozoruje zmeny v základnom obraze neplodnosti, nevedú k zisteniu vrchola.

 

Na záznamoch oboch žien, ale i na predchádzajúcich vidíme veľký počet dní, v ktorých žena nemôže počať.

 

Z tejto autentickej prezentácie iba veľmi malej časti záznamov, ktoré sme pomáhali viesť a ktoré ani všetky nemôžeme mať, vyplýva, že nemôže byť ťažká metóda, do ktorej uvedenie ľahko pochopia dievčatá, ktoré za svoje zápisy vlastne nenesé momentálnu žiadnu veľkú zodpovednosť, ale ich berú, možno doslova povedať ako „hru“. Chápeme však značnú neistotu, strach, často nespoluprácu „za pochodu“ v manželstve.

 

Ak pochopíme, aký veľký význam má poznanie plodnosti v rámci prípravy na životné povolanie, teda aj na manželstvo a rodičovstvo, sme na správnej ceste civilizácie lásky. Vtedy manželia vôbec nebudú uvažovať o potrate alebo o antikoncepcii, čo je kultúra smrti. Pomôže nám to žiť čistotu nielen v manželstve, ale aj pred manželstvom.