TSP-KRAKOW 9.-13. júl 2000

Úvodný príhovor MUDr. Hanny Klaus, autorky Teen STAR programu. Účastníkov konferencie pozdravil aj biskup Kazimierz Nycz a profesorka Wanda Póltawska.
V úvode konferencie sme odovzdali pani profesorke Póltawskej slovenské vydanie Atlasu Billingsovej ovulačnej metódy ako výraz vďaky za to, že ho doniesla na Slovensko ešte v jeho treťom talianskom vydaní.
Hostiteľ Szymon Grzelak.
Koordinátorky z USA (spolu bolo zastúpených 8 štátov USA).
Koordinátorky z Ugandy, Chile a Zimbabve.
Zprávu koordinátorky z ostrova Mauritius sledujú zástupcovia Švajčiarska, Anglicka, Francúzska a USA, zapisuje hostiteľ Szymon Grzelak.
Slovanskú skupinu zastupovali koordinátori z Ukrajiny, Litvy, Rumunska, Poľska a Slovenska.
Koordinátori zo Slovenska, Poľska a Rakúska.
Konferencie sa zúčastnili koordinátori zo Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a Európy.