Spišské biskupstvo:

MUDr. Zuzana Lauková, Pavlovova 2340/6, 058 01 Poprad
tel.- fax - odkazovač doma: 052 7731 330
Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo,
L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad
tel. - fax - odkazovač: 052 7734 247
e-mail: laukovazuzka@billings.sk
mobil - stála telefonická služba - 0905 284 412