Rožňavské biskupstvo:

MUDr. Peter Lauko, Pavlovova 2340/6, 058 01 Poprad
tel. - fax - odkazovač doma 052 -7731 330
tel. práca: 052 -7734 248
mobil 0905 385 816 e-mail:laukopeter@billings.sk