NÁVOD NA VEDENIE DENNÉHO ZÁZNAMU

1. Ak chcete získať správne informácie, treba sa počas prvého mesiaca značenia zdržiavať akejkoľvek pohlavnej aktivity.

2. Odhodlajte sa hneď dnes. Do prvého riadku zapíšte dátum poslednej menštruácie, pôrodu prípadne potratu či užitia poslednej antikoncepčnej tablety a rok i dátum začatia záznamu. Každý večer si zapisujte denné pozorovania, používajte pritom značky príslušnej farby alebo uvedené symboly. 3. Keď dostanete menštruáciu, napíšte vľavo na okraj jej dátum (napríklad 3. IV.), prípadne označte deň týždňa. Každý ďalší deň (alebo jeho názov) značte do príslušnej rubriky.

4. Prvý deň menštruácie označte jednoduchou červenou značkou do prvej rubriky a pokračujte každý ďalší deň podobne. Všimnite si možný výskyt hlienu počas posledných dní menštruácie, keď je krvácanie slabšie, a zaznačte ho do príslušnej rubriky pod značku. Opíšte pocit, ktorý hlien vyvoláva, keď opúšťa telo, a ak je viditeľný, zapíšte jeho vlastnosti, zistené zrakom.

5. Ak je po skončení menštruácie prítomný pocit sucha v oblasti pohlavných orgánov (okolo pošvy, na vonkajších rodidlách), a nie je vidieť žiaden hlien, označte taký deň v príslušnej rubrike jednoduchou zelenou značkou.

6. Pokračujte zelenými značkami každý deň až do skončenia pocitu sucha. Tieto suché dni sú neplodné dni, ak pred krvácaním bol ovulačný obraz hlienu.

7. Keď už nie je pocit sucha, znamená to, že sa začala tvorba hlienu. Na označenie tohto pocitu použite bielu značku s dieťaťom.

8. Ťažko sa dá rozoznať suchý deň, ak v predchádzajúci deň večer bol pohlavný styk. Preto ho označte bielou značkou s dieťaťom a zapíšte patričný symbol (ST - seminálna tekutina ). Ak by ste zbadali hlien, zaznačte ho. Vylúčte pohlavný styk a čakajte až do večera ďalšieho dňa.

9. V nasledujúcich dňoch sa môže objaviť na vonkajších rodidlách pocit lepkavosti alebo vlhkosti a hlien je zakalený, nepriehľadný.

10. S približovaním ovulácie sa mení typ hlienu. Stáva sa čírejší, naťahuje sa bez pretrhnutia a má vzhľad surového vajcového bielka. Jeho množstvo môže stúpať alebo klesať. Niekedy je sfarbený krvou. Teraz má plodné znaky. V čase ovulácie môže byť prítomná bolesť na príslušnej strane. Pred ovuláciou sa môže množstvo hlienu znížiť a vymiznúť jeho ťažnosť, môže byť znovu zakalený, ale ak na vonkajších rodidlách okolo pošvy pretrváva pocit klzkosti, je ešte stále najväčšia plodnosť. Pošvu si nikdy nevyšetrujte prstom.

11. Posledný deň prítomnosti klzkého, hladkého hlienu je vrcholom príznaku hlienu.

12. Prvý deň po vrchole sa hlien stáva nepriehľadný, alebo lepkavý, alebo úplne vymizne, takže žena môže mať pocit sucha. Teraz môžete označiť symbolom "X" deň, v ktorom bol príznak vrcholu (čiže predchádzajúci deň ). Ak sa v nasledujúcich 3 dňoch znovu objaví klzký, hladký hlien, vrchol ste zle posúdili a záznam musíte opraviť. Ak naďalej pretrváva pocit klzkosti, aj keď sa hlien stal zakalený alebo ho už nevidno, vrchol ešte nemôžete označiť.

13. Počas 3 dní po vrchole pokračujte v zázname a použite značky s dieťaťom. Ak nastala zmena hlienu na lepkavý a zakalený, použite žltú značku s dieťaťom. Ak nie je žiadny hlien a je pocit sucha, použite zelenú značku s dieťaťom.

14. Ak sa objaví v tomto čase hlien, opíšte ho.

15. Štvrtý deň po vrchole je znovu neplodný. Odteraz každý deň do konca cyklu je neplodný, aj keby bol prítomný akýkoľvek nepriehľadný alebo málo ťahavý hlien. Pokračujte v zaznamenávaní na sklonku dňa. Ak nevidíte žiadny hlien a máte pocit sucha, používajte jednoduchú zelenú značku. Ak je hlien prítomný, označte taký deň jednoduchou žltou značkou.

16. Nasledujúca menštruácia by sa mala objaviť za 11-16 dni po vrchole. Keď príde, práve tento časový interval overí správnosť rozoznania vášho vrcholu.

17. Prvý deň menštruácie začnite značiť na nový riadok. Dbajte na značenie na sklonku každého dňa.

18. Každý cyklus má svoj vlastný obraz. Neočakávajte rovnaké cykly.

19. Je múdre a prezieravé zaznamenať každý posledný pohlavný styk pred dňami označenými „bielou značkou s dieťatkom" a prvý pohlavný styk po týchto dňoch. Každá chyba v použití pravidiel sa takto rýchlo spozoruje a nebude sa opakovať.

20. Základný obraz neplodnosti. U niektorých dlhých cyklov, napríklad počas dojčenia, pred menopauzou a tak ďalej, môže byť hlien pred ovuláciou prítomný každý deň alebo ako sled 3 - 4 či viacerých dní, oddelený dňami bez hlienu. Keď je hlien prítomný každý deň a je stále rovnaký, je základný obraz neplodnosti s nemeniacim sa hlienom. V iných cykloch je sled dní s pocitom sucha, čo je základný obraz neplodnosti bez prítomnosti hlienu. Keď sú dni s pocitom sucha náhle prerušené dňami s hlienom a ten je rovnaký počas 2 týždňov, ide o kombinovaný obraz neplodnosti bez hlienu a s prítomnosťou nemeniaceho sa hlienu. Základný obraz neplodnosti s nemeniacim sa hlienom označte jednoduchou žltou značkou. Každú zmenu základného obrazu neplodnosti označte bielou značkou s dieťaťom a odpočítajte tri dni po návrate k základnému obrazu neplodnosti. V primerane dlhých cykloch sa majú preštudovať aspoň tri cykly, aby sa žena utvrdila v základnom obraze neplodnosti bez hlienu alebo s hlienom, ktorý je rovnaký deň čo deň, každý cyklus.

21. Pri používaní ovulačnej metódy na vylúčenie počatia sa pohlavný styk môže uskutočniť v predovulačnej fáze, až keď bol zistený základný obraz neplodnosti počas dňa, t.j. večer. Pohlavná zdržanlivosť je potrebná aj v dňoch výrazného menštruačného krvácania a tiež počas dní, keď došlo k zmene základného neplodného obrazu, vrátane 3 dní po jeho návrate. Ak nastala ovulácia, neplodnosť sa vracia na štvrtý deň po vrchole príznaku hlienu a pohlavné spojenie sa už nemusí odkladať len na večer každého druhého dňa.

Evelyn L. Billingsová, John J. Billings a Maurice Catarinich: Atlas Billingsovej ovulačnej metódy, slovenský preklad 5. vydania - 1998, str. 98, 99.

Poznámka:
          Predkladáme vzor záznamovej tabuľky, ktorá je určená pre ženu, ktorá si začína viesť záznam. Má rubriky prispôsobené na podrobnejší zápis. Pokiaľ nemáte k dispozícii farebné značky s dieťaťom, použite farebné ceruzky alebo fixy a symbol dieťatka si môžete prikresliť, napríklad