Nitrianske biskupstvo:

RNDr. Martin Čelko a Mgr. Alica Čelková, Smreková 5,
010 01 Žilina
tel.- fax - odkazovač: 041 - 5683 085
mobil Martin: 0905 233 386, Alica: 0905 415 021
e-mail: ecodico@nextra.sk