Košické biskupstvo a Prešovský Exarchát:

MUDr. František Orlovský, 1.mája 4, 064 01 Stará Ľubovňa
tel. doma: 052 - 4321 049
práca: 052 - 4322 431, klapka 222