FAQ-Frequent Asked Questions

 Ak máte na nás otázku, môžete ju tu položiť.Meno     
Surname  
e-mail   

Tvoja pripomienka :
 

 
Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých metód plánovania rodičovstva?

          Rytmická metóda štúdiom dĺžky viacerých menštruačných cyklov matematicky predpovedá neplodné dni v cykle, čo nemusí zodpovedať realite, najmä pri väčších nepravidelnostiach. Takisto žena po pôrode sa pri jej používaní nemá o čo oprieť. Keď správne nedojčí, čoskoro môže mať ovuláciu (samozrejme vždy v sprievode ovulačného hlienu, ktorý však nepozná), môže vtedy otehotnieť a nedostane ani prvú menštruáciu.

          Teplotná metóda - určuje neplodné dni až po ovulácii, až vtedy totiž pozorujeme hľadané zvýšenie teploty. Teplota sa teda nezvyšuje v predovulačnej fáze cyklu, čo môže byť príčinou zbytočnej dlhej pohlavnej zdržanlivosti. Takisto sa nezvyšuje ani na začiatku zmeny základného obrazu neplodnosti na plodnosť - jedná sa o 4 až 6 dní, kedy žena je už plodná a teplomer „nič nehovorí". V takej istej situácii je aj žena po pôrode. Až po ovulácii - a to mohla práve počať - sa zvýši bazálna teplota. Teplomer ju však neupozorní na nástup plodnosti; keby poznala vývoj hlienu krčka maternice, ihneď by zistila už nástup možnej plodnosti a mohla by sa s manželom slobodne a zodpovedne rozhodnúť.

          Symptotermická metóda - Symptotermická metóda - zahŕňa všetky príznaky plodnosti a neplodnosti vo vzájomnej kontrole: hlien krčka maternice, zmeny jeho čípku, ovulačnú bolesť a vzostup teploty. Je známe, že ženy, ktoré začínajú s touto kombinovanou metódou, sa často rozhodnú spoliehať len na jeden z príznakov.

          Inštruktori Donum vitae informujú o všetkých prirodzených metódach, ale vyučujú iba Billingsovu ovulačnú metódu pre jej jednoduchosť pozorovaní, vedenia záznamu a jeho hodnotenia i spoľahlivosť pri dodržaní pravidiel.

          Ovulačná metóda však denne upozorňuje buď na prítomnosť neplodnosti, alebo či sa ovulácia blíži, či nastala alebo nie; teda určuje začiatok a koniec plodnej fázy. Ak má žena veľmi malé množstvo hlienu, učíme ju orientovať z pocitu (učí sa, akoby bola slepá - nepozerá na hlien). Toto sa veľmi ľahko dokážu naučiť práve mladé dievčatá, ktoré učíme vnímať hlavne pocit i ženy pred menopauze, ktoré majú tiež málo hlienu, a pritom dokážu určiť dni možnej plodnosti a neplodnosti, ale aj ženy po pôrode.

          Prečo propagujete len Billingsovu ovulačnú metódu ?

          Rytmická a teplotná metóda fungovala spoľahlivo najmä pri pravidelných cykloch. Inak sa ženy sa v plánovaní počatia orientovali často len intuitívne.
          Veľkým problémom bolo obdobie po pôrode, v čase dojčenia. Nedá sa predpovedať, kedy príde prvá menštruácia, preto nebolo možné používať princíp výpočtov rytmickej metódy.
          Meranie bazálnej teploty sa má robiť aspoň 6-hodinovom spánku, čo nie je možné pre dojčiacu mamičku a navyše k jej významnému vzostupu dochádza až tesne po ovulácii - teda žena už práve mohla počať.
          Preto sa začínalo veľmi skoro odstavovať dieťa, čo bolo preň veľmi nežiaduce. A správne dojčenie, ktoré odďaľuje ovuláciu (a menštruáciu) sme pokazili aj my lekári nevhodnou propagáciou umelej výživy. A strach žien sa stal živnou pôdou pre používanie antikoncepcie.
          Pomocou Billingsovej metódy sa dá spoľahlivo určiť prvá ovulácia - teda možnosť počať.

          Ako môže žena po pôrode zistiť možnosť počatia ?

          Mamička sa má sledovať od 21. dňa po pôrode. Žena si tak zaznamenáva 4., 5. a 6. týždeň po pôrode.
          Buď značí očistky, alebo ak jej v tomto čase prestanú, môže začať zisťovať svoj základný obraz neplodnosti (buď s pocitom sucha a bez prítomnosti hlienu, alebo s rovnakým pocitom vlhka a prítomnosťou nemenného hlienu). Doporučujeme zachovať minimálne 14-dňovú pohlavnú zdržanlivosť po skončení očistiek, aby žena mohla určiť, aký má svoj základný obraz neplodnosti.

          Prečo si musí žena viesť denný záznam ?

          Je to jedna z najdôležitejších vecí. Metódu sa totiž naučíte len pri pravidelnom dennom značení.
          To je základná povinnosť, ktorú treba začať robiť. Nie je to také zaťažujúce, ako sa zdá. Denné značenie spočíva v čase neplodnosti len v jednej farebnej čiarke a v čase plodnosti len v niekoľkých skratkách. Mnohí muži značia to, čo im oznámia ženy - a je to jeden z najnádhernejších dialógov medzi nimi.
          Žena nie je schopná bez denného záznamu určiť, či bol cyklus plodný alebo neplodný. Spomínanie a spätné hľadanie v pamäti je veľmi nespoľahlivé. Záznam však „nepustí". Ak sa pravdivo zaznačí stav každý deň, je priam nemožné, aby došlo k počatiu, ak použijeme pravidlá na vyhnutie sa počatiu. Zo záznamu musíme vedieť určiť, či sme mali v cykle ovuláciu alebo nie, tj. či bol ovulačný alebo anovulačný.

          Čo robiť, ak sa rozhodnem používať Billingsovu ovulačnú metódu ?

          Ak sa začíname učiť značiť, prvý cyklus by mal byť bez akejkoľvek pohlavnej aktivity, tj. činnosti, ktorá by vyvolala následnú reakciu vo forme pošvového výtoku alebo semennej tekutiny. Toto by vás totiž mohlo zmiasť pri rozoznávaní pocitu a aj pri hodnotení vývoja hlienu.

          Čo mám pozorovať a ako si mám viesť záznam ?

          Po menštručnom krvácaní už pri jeho slabej intenzite a i v ďalších dňoch vždy večer je potrebné zaznamenávať, čo žena pociťuje celý deň na vonkajších rodidlách.

          Väčšina žien máva niekoľko dní sústavný pocit sucha, bez prítomnosti hlienu. Niektoré ženy však mávajú niekoľko dní nemeniaci sa pocit vlhka s hlienom, ktorý je tiež rovnaký. Až z tabuľky budete vedieť určiť, aký máte základný obraz neplodnosti:
          -či bez prítomnosti hlienu a s pocitom sucha (zelená značka),
          alebo s rovnakým pocitom vlhka a nemeniacim sa hlienom (žltá značka).

          Možná plodnosť (biela značka s dieťatkom) je pri akejkoľvek zmene, ktorú zapíšete znovu jednoduchým spôsobom (napríklad skratkami):
          - ak máte pocit sucha, zmena je vlhko, ktoré sa vyvíja na výrazný pocit mokra až mazľavosti a pozorujeme aj hlien, ktorý sa postupne mení z hustého a zakaleného na riedky, ťahavý, klzký;
          - ak máte základný obraz neplodnosti s nemeniacim sa hlienom, plodnosť nastáva, ak sa tento hlien začne vyvíjať a, samozrejme, aj vlhko, ktoré bolo doteraz rovnaké, je zrazu výraznejšie.
          Upozorňujem, že v niektorých cykloch dni základného obrazu neplodnosti (buď jedného, či druhého typu) môžu chýbať hneď po menštruácii a vtedy plodnosť nastupuje už v závere krvácania.

          Metóda sa volá ovulačná, to znamená, že prítomnosťou vývoja plodných znakov hlienu sa naučite rozoznať:
          - či viedol až k pocitu výrazného mokra, klzkosti, hladkosti a prítomnosti hlienu so znakmi maximálnej plodnosti (tj. či sme pozorovali jeho vrchol) a teda ste mali ovuláciu,
          - alebo ste toto nezistili v jeho vývoji - tzn. že ste nepozorovali pocit silného mokra a nevideli ste číry hlien, ktorý sa dá naťahovať pri dostatočnom množstve bez pretrhnutia a nemali ste ovuláciu.

          Toto je veľmi dôležité určiť kvôli pravidlám, ktoré sa používajú na vyhnutie sa počatiu (čiže na jeho oddialenie).

          Kým v cykle neurčíte ovuláciu (tj. ak zistíte v zázname: tento hlien nebol ovulačný, nepozorovala som jeho vrchol, nemala som „svoje" výrazné mokro) a vrátil sa váš základný obraz neplodnosti, musíte predpokladať, že hladiny hormónov môžu znovu stúpnuť a vyvolať ovuláciu neskoršie (samozrejme vždy ju bude sprevádzať hlien s plodnými znakmi) - hlien sa môže znovu objaviť a vyvíjať sa až do „vášho" vrcholu.
          Ak určíte deň vrcholu, ovulácia je najčastejšie v prvý deň po vrchole, od rána štvrtého dňa po vrchole ste neplodná, lebo vajíčko žije len 12-24 hodín a potom odumiera.
          Táto neplodnosť bude až do konca cyklu, ďalšiu menštruáciu dostanete približne za 14 (11-16) dní odo dňa vrcholu. Ak žena mala ovuláciu, od rána štvrtého dňa jej manželský intímny život nemá žiadne obmedzenie.

          Kedy sa má žena považovať za plodnú ?

          Žena sa musí považovať za plodnú: 1. vždy v čase krvácania;
2. odo dňa zmeny jej základného obrazu neplodnosti, počas trvania prítomnosti a vývoja hlienu s plodnými znakmi a nasledujúce 3 dni, kedy sa znovu vrátil obraz neplodnosti;
3. takisto aj v 3 dňoch základného obrazu neplodnosti, ktoré nasledujú po krvácaní, pred ktorým sme neurčili ovuláciu (teda nemali zistený vrchol), pričom s pohlavným spojením, ak nechcete počať počkáte až do večera štvrtého dňa a pokračujte stále v používaní predovulačných pravidiel.
          Ak sa chcete vyhnúť počatiu,
          - je potrebné počas dní, ktoré považujete za plodné, vyhnúť sa akejkoľvek sexuálnej aktivite, aby mohla žena spoľahlivo určiť, či a ako sa hlien vyvíjal a
          - kým podľa hlienu nezistíte, že ste mali ovuláciu, v dňoch, ktoré určíte ako neplodné, je vhodný na pohlavné spojenie len každý druhý večer (teda pravidlá predovulačnej fázy).

          Može sa žena spoľahnúť na svoje pozorovania?

          Chcem vás povzbudiť: v mojej praxi nepoznám ženu či dospievajúce dievča, ktoré, ak si vedú záznam, by nevedeli určiť, čo je sucho a čo je vlhko (i jeho vývoj porovnávaním vždy oproti včerajšiemu dňu). Dá sa to naučiť len s vlastnou tabuľkou v ruke. Ak žena tvrdí, že to nejde a nedokazuje to svojím záznamom, lebo žiadny nemá, neznačí si.
          Najmä vydatú ženu upozorňujeme na dôležitosť pravdivosti zápisu a na to, aby postupovali s manželom podľa pravidiel i na „istotu", to znamená: ak zbadá akúkoľvek zmenu v základnom obraze neplodnosti, deň označí bielou značkou s dieťatkom a vyznačí ďalšie tri dni, v ktorých je takisto potrebné zdržať sa akejkoľvek pohlavnej aktivity, aby zápis odrážal stutočný stav ženy a nie následok vzrušenia z nežností.
          Na dospievajúcich dievčatách pozorujeme, že ak sú správne vedené k značeniu, robia to so zvedavosťou: aký budú mať tento mesiac cyklus, či ovulačný alebo anovulačný a vôbec to neberú ako nejakú ťarchu.

          Ako a kedy sa dá najlepšie naučiť Billingsova ovulačná metóda?

          Dá sa naučiť kedykoľvek v plodnom období ženy, ale aj pred menopauzou. Najlepšie by bolo, keby matka naučila svoju dospievajúcu viesť si záznam menštruačných cyklov.
          Ony sa môžu aj pomýliť v hodnotení, lebo kým (a ak) sa vydajú, majú kľud a dosť času naučiť sa vyznať v svojej plodnosti. A i keby žili osamote, tieto vedomosti im vždy ostanú len na osoh - jednak im dajú informácie o vlastnom zdraví, jednak si to nenechajú len pre seba, ale budú to šíriť ďalej. Totiž každá žena, ktorá toto tajomstvo odovzdávania života spozná, cíti veľkú potrebu odovzdať ho ďalej - či svojej dcére, či sestre, či susede, či v spoločenstve. Toto je barometrom, ak ju pozná, pomáha ju šíriť.
          Pred svadbou by to nemala byť ednorázová náuka, ale systematická príprava spočívajúca aspoň v 6 -10 prednáškach (jedna za mesiac), teda v čase aspoň 6 -10 mesiacov pred svadbou. Vtedy žiadna z neviest nie je tehotná. Aby sme mladú ženu mohli naučiť poznať jej plodné a neplodné obdobia a viesť si o tom denný záznam, vyzveme zároveň pár zastaviť sexuálnu aktivitu. A mladí muži sú ochotní, ak ich povzbudíme a riadne im vysvetlíme nutnosť tohto kroku. Samozrejme hovoríme i o kresťanskom význame takéhoto odhodlania.
          Takúto rozšírenú prípravu na životné povolanie (teda nielen chystajúcich sa na manželstvo, ale i tých, ktorí sa rozhodnú pre duchovný život alebo ktorí budú možno žiť osamote) robíme niekoľko rokov. Program je určený pre všetkých mladých ľudí nad 18 rokov, kde sa nevyžaduje písomný súhlas rodičov.