Workshop: Skúsenosti s liečbou neplodnosti

 

VIII. konferencia „Vyber si život“: Neplodnosť a jej riešenie

 

Už veľká účasť na tomto workshope predurčovala význam a dôležitosť tejto témy.

 

S radosťou sme privítali banskobystrického diecézneho biskupa Baláža, ale aj hlavného prednášateľa Dr. Phila Boyla z projektu Natural Procreative Technology (čo je lekárska pomoc pri dosiahnutí počatia prirodzeným spôsobom), či lektorov Billingsovej ovulačnej metódy, Creightonského modelu a symtotermálnej metódy, mnohých lekárov, medzi nimi aj sexuológa a urológa prof. Vrabca, i všetkých, ktorí cítili potrebu zamýšľať sa nad odborným a zároveň morálnym riešením tohto závažného problému.

 

V úvode sme krátko predstavili ciele a činnosť Centra pre prirodzené počatie (podrobnejšie sme naše skúsenosti popísali v prednáške, ktorú sme už vopred, v hlavnom programe, rozdali všetkým účastníkom konferencie). Pri čoraz väčšej ponuke umelého oplodnenia je veľmi aktuálne ponúknuť mravne správnu a čo najlepšiu pomoc párom, ktoré sa snažia o počatie a nedarí sa im.

 

Poradenstvo v oblasti prirodzených metód býva v spoločnosti niekedy chybne chápané ako „prirodzená antikoncepcia“, hoci snúbenecké a manželské páry dostávajú pri výučbe prirodzených metód i patričné informácie o tom, ako dosiahnuť počatie. Neplodné páry možno aj pre uvedený prístup nehľadajú prvú (a bezplatnú) pomoc v našich Poradniach pre zodpovedné rodičovstvo, ale idú na lekárske pracoviská, kde ich veľmi rýchlo nasmerujú do centier asistovanej reprodukcie. Tých je na Slovensku čoraz viac.

 

Je však veľmi dôležité, aby sa pri ťažkostiach s počatím vychádzalo najprv z poznania ženskej plodnosti a správneho načasovania i spôsobu pohlavného spojenia. Ak sa zistí neprítomnosť ovulácie, alebo po šiestich mesiacoch až roku sa nedostaví úspech, je nevyhnutné hľadať a zabezpečiť odbornú pomoc. A to si vzalo za úlohu Centrum pre prirodzené počatie.

 

Budeme sa snažiť v prvom rade o spoluprácu všetkých, ktorí vyučujú prirodzené metódy s pozorovaním a hodnotením hlienu krčka maternice, a to je Billingsova ovulačná metóda, Creightonský model i symptotermálna metóda. Je to totiž jediný znak, ktorý dáva včasné a jednoznačné informácie o veľmi blízkom čase ovulácie, ktorý je potrebné využiť kvôli spermiám, ale i niekoľko hodinovému jestvovaniu uvoľneného vajíčka vo vajíčkovode.

 

Biskup Baláž ako prvý diskutujúci upriamil našu pozornosť na to, aby sme pri všetkej správnej a potrebnej poradenskej i lekárskej pomoci nezabúdali párom pomáhať prijať aj prípadný neúspech, aby v dnešnej „honbe za dieťaťom“ a v túžbe stať sa rodičom za každú cenu, pochopili aj Boží plán s nesením kríža ich vlastnej neplodnosti. Sú totiž veľmi potrební a nenahraditeľní pre tie nevinné deti, ktoré prišli o lásku a teplo domova. Preto sa za nich mnohí modlia (napríklad aj Adorátorky Božieho milosrdenstva pri trvalej adorácii za ochranu života, odprosovanie za hriech potratu a obnovu rodín), aby týmto malým blížnym dokázali prejaviť veľkodušnosť bezprostrednou starostlivosťou či adopciou na diaľku.

 

 Prítomnosť Dr. Phila Boyla sme využili na hlbšie oboznámenie sa s americkou NaProTechnology a jej realizáciou na súkromnej klinike v Galway v Írsku, kde pôsobí, ale aj na ozrejmenie niektorých problémov, ktoré nás trápia tu.

Jedným z nich je aj základné vyšetrenie mužského semena. Jeho získanie morálne prípustným spôsobom je len pri úplnom pohlavnom spojení s použitím špeciálneho  silastikového kondómu s dierkou. Lekári, a o tom hovoril aj prof. MUDr. Vrabec, najčastejšie získavajú semeno priamo v zdravotníckych zariadeniach na počkanie masturbáciou. Ak to muži odmietnu, môžu priniesť semeno z domu ráno v nádobke, ktorú im dajú. Veriaci sa obracajú na naše Centrum pre prirodzené počatie s prosbou o radu, ako to majú mravne správne urobiť. Je potrebné si uvedomiť, že odborní lekári odmietajú vyšetrovať ženu bez vyšetrenia spermiogramu. Odporúčame prirodzený pohlavný styk v istom čase prerušiť, zachytiť ejakulát a pokúsiť sa dokončiť intímne spojenie. Tento spôsob je náročný, ale zatiaľ jediný možný, lebo na Slovensku sú dostupné len latexové a lubrikačné kondómy, oba ničia spermie a mohli by nepriaznivo skresliť výsledok. Špeciálne kondómy sa, žiaľ, u nás nedajú zohnať. Dr. Boyle nám povedal, že ich má z Kalifornie. Dúfame, že ich získame možno s pomocou Centra pre bioetiku v Pastoračnom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.

 

Prekvapilo nás tiež, že Dr. Boyle nevyšetruje nenáročný Simson-Huhnerov test, ktorý informuje zároveň o spermiách i o hliene krčka maternice a manželom najviac vyhovuje.

 

MUDr. Horváth a Ing. Fülöp diskutovali s Dr. Boylom o odôvodnenosti výučby Billingsovej ovulačnej metódy. Podotkli, že predstavitelia Donum vitae sa spoznali osobne ešte roku 1992 u Jána Pavla II. na stretnutí s lektormi prirodzených metód plánovania počatia aj s autorom tejto morálne prijateľnej a značne efektívnej technológie riešenia neplodnosti, uznávaným gynekológom a pôrodníkom a aj riaditeľom Inštitútu Pavla VI. pre štúdium ľudskej reprodukcie v Omahe v USA Thomasom Hilgersom. V NaProTechnology sa však rešpektuje len Creightonský model pozorovania hlienu krčka maternice podrobnejším záznamom menštruačného cyklu a u manželských párov sa požaduje iba tento systém značenia. Konzultácia v trvaní 45 minút stojí v Írsku 200 eur a nevyhnutný je presný postup školenia záujemcov. S Dr. Boylom sme sa pred všetkými zhodli, že Creightonský model s presne štandardizovanými a kódovanými pozorovaniami nie je „vylepšenou Billingsovou metódou“, ako sa na Slovensku niekedy nesprávne prezentuje. Billingsovu ovulačnú metódu pre jej jednoduchosť on sám označil za vhodnejšiu pre bežné používanie za účelom prirodzeného plánovania počatia.

 

Na otázku MUDr. Orlovského o primeranej vhodnosti začatia si robenia záznamov cyklov plodnosti Dr. Boyle krátko a jednoznačne odpovedal, že už tínedžerky by mali poznať ovuláciu. Creightonský model nie je určený pre dospievajúce dievčatá, je len pre manželov.

 

Z radov prítomných vyšla požiadavka zapracovať do záverov potrebu vyučovania TeenSTAR programu, ktorý je úvodom do Billingsovej ovulačnej metódy, ale je namieste aj pre dcéry tých, ktorí uprednostňujú symptotermálnu metódu. Takisto bola žiadaná dostupná informácia o kresťanských gynekológoch a nevyhnutnosť gynekologických pracovísk s kompletnou odbornou a mravne správnou pomocou a vznik kresťanskej zdravotnej poisťovne.

 

V závere jednoznačne zaznela výzva najmä gynekológom, aby kvôli tak závažnému problému pätiny manželských párov - z nich sú mnohé katolícke manželstvá, sa pokúsili vytvoriť systém odbornej a mravne správnej lekárskej pomoci, ktorá by brala do úvahy aj poznanie plodnosti a neplodnosti v záznamoch menštruačných cyklov.

 

 

Workshop viedla a zapísala:                                                                                          

                                                                                                                      MUDr. Zuzana Lauková,                  

Rajecké Teplice,                                                                                          riaditeľka Centra pre prirodzené počatie

Na sviatok Zvestovania Pána, 2006                                                                                        na Slovensku