Lektori zodpovední za činnosť Centier Billingsovej ovulačnej metódy v jednotlivých diecézach:

Bratislavská:   Mgr.Mia Lukáčová a Ing. Mariana Fulopova
Košická: MUDr.František Orlovský
Bansko-bystrická: MUDr.Štefan Horváth
Nitrianska: RNDr.Martin a Mgr.Alica Čelkovci
Rožňavská: MUDr.Peter Lauko
Spišská: MUDr.Zuzana Lauková